تبلیغات
هــــــســـــــــتـــــى مـــــــــن - خــُــــدا...

هــــــســـــــــتـــــى مـــــــــن

همه هستی من آیه تاریکیست که ترا در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

خــُــــدا...

مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!
خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:
دیـــــوونــَــم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی
کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…


+ نوشته شده در یکشنبه 10 شهریور 1392 ساعت 12:54 ق.ظ توسط ܓ✿ ܓ✿| نظرات()